Den danske kirke i Småland

Velkommen til den danske kirke i Småland.
Et mødested med mening og indhold.
Mødested for fastboende danskere og danskere på ferie.

Næste højtidelighed i kirken

højmesse

Palmesøndag den 24. marts 2024  kl. 11.00 
Efter gudstjenesten afholdes der generalforsamling i Den danske kirke i Småland.
Alle er velkomne, kun betalende medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Dagsorden til generalforsamlingen den 24. marts 2024 for Den danske kirke i Småland


 1. Generalforsamlingen åbnes

 2. Valg af dirigent

 3. Godkendelse af generalforsamlingens behørige indkaldelse 4. Valg af referent

 5. Valg af 3 stemmetællere

 6. Formandens beretning

 7. Kassererens gennemgang af regnskab  

8. Godkendelse af beretning og regnskab samt bevilling af ansvarsfrihed for kirkerådets forvaltning i det forløbne år

 9. Forslag til valg til kirkerådsmedlemmer (skal være kirkerådet i hænde senest den 2. marts 2024)

10. Valg af medlemmer til kirkerådet

 a. Valg af medlemmer til kirkerådet

 På valg er: Joan Brodersen Rudnick og Niels Christian   Poulsen begge er villige til genvalg

b. Valg af formand for kirkerådet

 c. Valg af 2 suppleanter

 På valg er: Mickael Gebhard Jensen og Jytte Baagö 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 På valg er: Kaj Nielsen og Mikael Gebhard Jensen 

12. Behandling af forslag fra medlemmer, som skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen

13. Fastsættelse af årskontingentet for det kommende år 

14. Eventuelt

Joan B. RudnickBaggrund og tilhørsforhold

Siden september 2012 har der været danske gudstjenester og kirkelige handlinger i Timsfors kapell. 
Markaryd sogn stiller kirkebygning og tilhørende mødelokaler gratis til rådighed for den danske menighed sammen med organist et antal gange om året og ved begravelser også kirketjener. Den danske kirke i Småland hører under Danske Sømands- og udlandskirker (se nedenstående link til DSUK) og refererer til dennes udlandsprovst.
Vi har et tæt samarbejde med de danske kirker i Gøteborg, Malmø og Stockholm og arbejder sammen med dem om at oprettet en fælles dansk kirke, ”Den danske kirke i Sverige” , som vil gøre os til et anerkendt, støtteberettiget trossamfund i Sverige.  Se nedenstående link til folkekirken.se
Alt arbejde i den danske kirke, også præstens, er frivilligt og ulønnet.
Vores eneste indtægtsgrundlag er medlemsgebyrer, donationer, bevillinger fra fonde samt kollekter og overskud fra julebasar. Kirken modtager ikke kirkeskattemidler fra Danmark.

OM TIMSFORS  KAPELL

Timsfors kapell og forsamlingshus blev indviet i efteråret 1982 af biskop Sven Lindegård. Timsfors er et industriområde med tradition. Anders Thim (1769-1820) igangsatte industriel virksomhed på stedet – en sømsmedie m.v. i slutningen af 1700tallet og byen fik officielt sit navn år 1788. Den egentlige industri kom først i gang som papirfabrik hundrede år senere. Fabriksejer Thims gravsten ligger nu i kirkens våbenhus.

Byen havde længe, med syforeningen som drivkraft, ønsket et forsamlingshus. Byggeriet, der kom i gang i 1981, kostede ca. 2 millioner med bidrag fra Stiftelsen Markaryds forsamlingshus samt donationer og gaver. Arkitekt Thorsten Davidson Halmstad har tegnet forsamlingshuset. Sognepræst Arne Gripenhed har malet altertavlen udført i den ortodokse ikonstil. Et klokketårn kunne indvies i 1992.Find vej til kirken

Kirken har til huse i Timsfors kapell, der er udlånt af Svenska Kyrkan, Markaryd Sogn.
Kør fra Markaryd mod nord til Timsfors. Drej til højre ved skiltet Exhult/Församlingshem.
For enden af vejen til højre ligger den smukke røde trækirke.

KONTAKTFORMULAR

Skriv en besked eller et spørgsmål til os, og vi vender hurtigst muligt tilbage.