Den danske kirke i Småland

Velkommen til den danske kirke i Småland.
Et mødested med mening og indhold.
Mødested for fastboende danskere og danskere på ferie.

Næste højtidelighed i kirken

højmesse

Søndag den 30. juni 2024  kl. 14.00 


Den danske kirke i sverige er nu en realitet.

For et års tid siden grundlagde de fire kirker: Dansk Sømandskirke i Gøteborg, Dansk kirke i Stockholm, Den danske kirke i Småland, og Dansk kirke i Skåne et fælles trossamfund – Den danske kirke i Sverige. 

Denne kirke er nu registreret hos Kammarkollegiet i Sverige, som er den myndighed, der anerkender trossamfund, forhåbentlig til stor glæde for danskerne i Sverige. 
Den danske kirke i Sverige er knyttet til Folkekirken gennem Danske Sømands og Udlandskirker.
Det næste mål for trossamfundet er at søge svensk vielsesmyndighed, da det indtil nu ikke har været muligt at efterkomme danske pars ønske om at blive kirkeligt viet i Sverige.
Læs pressemeddelelse herunder. 
Læs også referat fra generalforsamling 1. juni 2014.


Baggrund og tilhørsforhold

Siden september 2012 har der været danske gudstjenester og kirkelige handlinger i Timsfors kapell. 
Markaryd sogn stiller kirkebygning og tilhørende mødelokaler gratis til rådighed for den danske menighed sammen med organist et antal gange om året og ved begravelser også kirketjener. Den danske kirke i Småland hører under Danske Sømands- og udlandskirker (se nedenstående link til DSUK) og refererer til dennes udlandsprovst.
Alt arbejde i den danske kirke, også præstens, er frivilligt og ulønnet.
Vores eneste indtægtsgrundlag er medlemsgebyrer, donationer, bevillinger fra fonde samt kollekter og overskud fra julebasar. Kirken modtager ikke kirkeskattemidler fra Danmark.

OM TIMSFORS  KAPELL

Timsfors kapell og forsamlingshus blev indviet i efteråret 1982 af biskop Sven Lindegård. Timsfors er et industriområde med tradition. Anders Thim (1769-1820) igangsatte industriel virksomhed på stedet – en sømsmedie m.v. i slutningen af 1700tallet og byen fik officielt sit navn år 1788. Den egentlige industri kom først i gang som papirfabrik hundrede år senere. Fabriksejer Thims gravsten ligger nu i kirkens våbenhus.

Byen havde længe, med syforeningen som drivkraft, ønsket et forsamlingshus. Byggeriet, der kom i gang i 1981, kostede ca. 2 millioner med bidrag fra Stiftelsen Markaryds forsamlingshus samt donationer og gaver. Arkitekt Thorsten Davidson Halmstad har tegnet forsamlingshuset. Sognepræst Arne Gripenhed har malet altertavlen udført i den ortodokse ikonstil. Et klokketårn kunne indvies i 1992.Find vej til kirken

Kirken har til huse i Timsfors kapell, der er udlånt af Svenska Kyrkan, Markaryd Sogn.
Kør fra Markaryd mod nord til Timsfors. Drej til højre ved skiltet Exhult/Församlingshem.
For enden af vejen til højre ligger den smukke røde trækirke.

KONTAKTFORMULAR

Skriv en besked eller et spørgsmål til os, og vi vender hurtigst muligt tilbage.