Gudstjester

Gudstjenester, bortset fra fastelavn og juleaften, afholdes som højmesser med liturgi, som den kendes fra den danske folkekirke.
Vi følger kirkeårets læsninger, men præsten har frihed til at vælge andre tekster. Der synges fra den danske salmebog og organisten benytter den danske koralbog.
Ved hver højmesse er der altergang, og ind- og udgangsbøn bedes af et medlem af menigheden.
Efter hver gudstjeneste er der fælles kaffebord, hvor der er tid til samtale og udveksling af erfaringer med at være dansker i Sverige.
Det vil være velkomment, hvis nogen vil hjælpe med at pynte kirken til jul, påske og høstgudstjeneste eller har lyst til at bage til kaffen.
Kontakt præst eller kirkeråd.