Kirkerådet

Den danske kirke i Småland ledes af et kirkeråd, der er valgt af kirkens medlemmer.
Kirkerådet medlemmer vælges for en to-årig periode.
Præsten er født medlem af kirkerådet.

PRÆST BIRGIT BERGGRENSSON

Mail: bbsprog@email.dk
Tlf.: 0045 31 13 22 16

FORMAND JOAN BRODERSEN RUDNICK

Mail: brodersenrudnickjoan@gmail.com
Tlf.: 0045 53 63 3152

næstformand claus Hansen

Mail.: claus2dorthe@gmail.com
Tlf.: 0046 721 75 81 51

KASSERER ELLEN MERRILD

Mail.: ellen.merrild@gmail.com
Tlf.: 0046 739 82 50 28

bestyrelsesmedlem Niels Christian Poulsen

Mail: ncpmail2015@gmail.com
Tlf.: 0045 23 11 13 36

valg til kirkeråd

Kirkerådet vælges på kirkens årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned.
Alle betalende medlemmer af den danske kirke i Småland er valgbare og stemmeberettigede til kirkerådet.

GENERALFORSAMLING 2024

Den 24. marts 2024 blev der afholdt generalforsamling i den forening, der står bag Den danske kirke i Småland.
Læs referat og se regnskab herunder.